Zomer 2015 - ღENBRIEF

De zomerstop komt eraan.
Vrijdag 26 juni ’15 doet HETGEVOLG zijn deuren voor enkele weken dicht.
Tijd voor de medewerkers om een beetje uit te blazen van een meer dan vol, maar vooral hartverwarmend werkingsjaar waarin we 290 voorstellingen hebben gespeeld en 47.784 toeschouwers hebben bereikt.
Daar zijn we zeer content over.
Omdat we menen dat we het afgelopen jaar onze visie voor een gedeelte hebben waargemaakt:
HETGEVOLG wil een kunstzinnige biotoop zijn waar kinderen en jongeren de kracht van het theater in al zijn gelaagdheden kunnen ervaren.
Binnen Turnhout wil HETGEVOLG het epicentrum zijn van waaruit deze positieve trillingen zich verspreiden over de hele Kempen en ver daarbuiten.
Voor HETGEVOLG is theater of een theaterproductie geen doel, maar een middel om zo veel mogelijk mensen te laten participeren aan de samenleving.

Wij kunnen dan wel overtuigd zijn dat we op de goede weg zijn, maar is dat ook zo?
We gingen het eens vragen aan de mensen die ons het afgelopen jaar beter hebben leren kennen.

Op een laagdrempelige manier kwamen we in contact met onze nieuwe buurman. Een buurman die ons warm ontvangen heeft in een al even warm nest. Een buurman die je een schouderklopje geeft als je het nodig hebt. Een buurman die je steeds met een lach op zijn gezicht ‘goedendag’ zegt. Een buurman die de zin terug in je leven brengt. De zin om te leven. Jezelf zinvol kunnen ontplooien. Maar ook zinnen leren maken. Zinnen die ervoor zorgen dat je kan communiceren. Zinnen die ervoor zorgen dat je je behoefte kan uitspreken. Het traject was meer dan een stukje toneel. Het was een vorm van taalstimulering, zelfontplooiing, opkomen voor je zelf, inburgering … Ik kijk alvast uit naar onze nieuwe samenwerking! Een samenwerking die weer nieuwe bruggen bouwt.
Niki Swinnen, stafmedewerker Basiseducatie Kempen.

HETGEVOLG is voor mij:
– Altijd welkom zijn. Een gehoor vinden. Hoe gek je idee ook is. Oprecht geïnteresseerd zijn.
– Durven springen.
– Het lef hebben om tegen heilige huisjes, tegen tradities en gewoonten in te gaan.
– Heel veel doen.
– Kiezen voor een ander publiek met oprechte interesse. Kwetsbare mensen uitdagen om iemand te zijn. Ze het gevoel geven van belangrijk te zijn. De moeite te zijn.
– Een hele grote meerwaarde en aanwinst voor Turnhout, een stad die dringend haar angsten en complexen moet kwijtraken.
Marthe Rombouts, coördinator van T’ANtWOORD, vereniging tegen armoede en sociale uitsluiting

HET GEVOLG leeft! En hoe. De deuren staan er, letterlijk en figuurlijk, wagenwijd open. Dat betekent dat iedereen er welkom is, maar ook dat HETGEVOLG actief de vleugels uitspreidt in stad én regio. Vanuit de kracht van het theater gaat HETGEVOLG aan de slag met de uitdagingen die iedereen dagelijks in de stad opmerkt. Ik zag het voorbije jaar verschillende voorstellingen en had zelfs het geluk een paar projecten van nabij te kunnen meemaken en er is één constante: het telkens opnieuw respectvol aan de slag gaan met echte en oprechte verhalen van mensen. Daar krijg ik het warm van.
Nico Verhoeven, cultuurcoördinator van de stad Turnhout

Toen Stefan vorig jaar op het jeugdwelzijnsoverleg over zijn droom voor HETGEVOLG vertelde, werd ik enorm getriggerd. Kinderen, jongeren, volwassenen uit Turnhout -zeker diegenen die het om de een of andere reden moeilijker hebben- de kracht van theater laten ervaren. Hen opzoeken op de plekken waar ze zich bevinden. Samen een traject afleggen, vertrekkende vanuit hun eigen verhaal. Via woord & beeld hun verhaal op het brede publiek overbrengen. Hen zelfvertrouwen geven, hun talenten ontdekken, hen sterker maken …
Enkele maanden later zie en ervaar ik dat HETGEVOLG zijn droom keihard aan het realiseren is. Als ik hun samenwerkingen met Turnhoutse jeugdorganisaties van het voorbije jaar opsom, is dat een behoorlijk indrukwekkende lijst en kan ik enkel vaststellen dat HETGEVOLG een absolute meerwaarde is voor Turnhout, haar (jeugd)organisaties en (jonge) inwoners!
Caroline Van den Eynde, jeugdconsulente van de stad Turnhout

HETGEVOLG is voor velen een ‘hartendief’. Fijngevoelig en beroerend worden vanuit het Turnhoutse theater maatschappelijk thema’s op de Vlaamse podia neergezet.
Sterk en ‘naturel’ worden door HETGEVOLG banden gesmeed met nieuwe mensen en organisaties die zo de kracht van theater ontdekken. Samen met scholen en de buren in de Otterstraat, het volwassenonderwijs, deSCHREEUW … worden projecten opgezet die mensen sterker maken en vertrouwen geven. Het doet goed aan ons hart om te zien hoe deze mooie en soms moeilijke ontdekkingstocht mensen van onze stad en regio beroert.
Eric Vos, burgemeester van de stad Turnhout

U begrijpt: wij zijn dus meer dan content.
Na de zomer zijn we er weer en doen we verder. Steeds opnieuw. Met vooral veel liefde voor Turnhout en al haar bewoners, voor de kracht van het theater en de kracht die in alle mensen schuilt. Overal.

In de hoop dat de weergoden België goed gezind zijn, wensen we jullie een fijne zomer.

ღelijke groeten
HETGEVOLG