Vogelnest, nieuw HETGEVOLG-project in de Stationsbuurt van Turnhout - ღENBRIEF

Nesten, en meer bepaald vogelnesten: onze gevederde vrienden zijn dezer dagen weer duchtig bezig om ze te bouwen. Een veilige haven voor hun nakomelingen, van waaruit ze binnenkort op eigen kracht de wereld zullen kunnen verkennen.

Vogelnest is ook de naam van ons nieuw project in de stationsbuurt van Turnhout. Binnenkort verrijst hier een compleet nieuw stadsdeel, een ingreep die in de buurt de nodige voor- en tegenstanders kent. Daarom heeft de stad ons gevraagd om met de bewoners een participatieproject op te zetten om op die manier het draagvlak voor deze nieuwe wijk te vergroten.
Dat moesten ze ons natuurlijk geen twee keer vragen!
Sinds een viertal weken vind je ons elke donderdagavond in de Bareelstraat, in een lokaal dat de stad ons ter beschikking stelt.

We zijn vertrokken vanuit het voor de hand liggen thema ‘het station’ en kwamen algauw bij ‘vertrekken’, ‘afscheid’, ‘nieuwe horizonten’, ‘wachten’ …
Ook in dit project staat de mens, en de kunstenaar in de mens centraal (hoe kan het ook anders?), zodat we alweer bij pakkende, menselijke herinneringen en gevoelens uitkomen.
Korte zinnen, waarachter een groot verhaal verscholen zit.
Een verhaal waarbij iedereen zich een persoonlijke gebeurtenis kan voorstellen.

“Vaarwel, lieve schat.
Na een leven vol zorgen en pijn
nam jij de laatste trein.
Je ging ervandoor
met het laatste spoor.
Welkom, leven!
Dat hebben jullie mij teruggegeven.”

Goede hartenvriend,
U weet het ondertussen al: HETGEVOLG helpt graag mee aan het bouwen van nesten.
Voor ieder pluimage.
Waar een mens zijn nieuwe veren kan ontdekken, oude veren weer kan doen blinken, geknakte vleugels kan laten rusten.
Het Vogelnest is in volle ontwikkeling; we kijken nu al uit naar de zomer en zijn benieuwd welke vogels daaruit zullen fladderen.

ღelijke groeten
HETGEVOLG