STILLE HELDEN

ღENBRIEF HETGEVOLG

 

MISSENMISSENMISSENMISSEN
mijne man, de kleinkinderen, mijn maten …
de liefde!

Goede hartenvriend,

Ik weet niet of ge het u nog herinnert, maar zo’n anderhalf jaar geleden moesten we allemaal in ons kot blijven van Maggie.
Dat was voor niemand eenvoudig, en zeker niet voor onze Hartenspelers en hun bijzondere kwetsbaarheden.
Hun rafelkes, die ze in HETGEVOLG konden komen laten zien, konden kammen, soms afknippen … die moesten ze nu op hun eentje de baas kunnen.

We zijn dan met hen een virtueel stuk beginnen maken.
Een stuk waarin ze los van elkaar hun verhaal konden doen.
In twee dimensies, weliswaar, maar toch:
hun coronaverhaal.
Hun kleine gevechten om die rafelkes niet te laten groeien tot een onontwarbaar kluwen.
Die kleine gevechten, dag in dag uit, op hun eentje in hun kot,
weken aan een stuk,
die maken dat deze Hartenspelers voor ons Stille Helden zijn geworden.
Stille helden die dagelijks kleine overwinningen haalden op wat onoverwinnelijk leek.

Later, toen we heel voorzichtigskes mochten samenkomen, zijn we de verhalen beginnen samenleggen.
Niet te dicht, ook al was het moeilijk om niet te dicht te komen.
We maakten hoepels zodat we niet moesten meten hoe lang 150 cm was.

Ge zou ook met de wind kunnen telefoneren …

En nu is ons verhaal te bekijken in ’t echt.
Chris Lomme doet ook mee, want ze ziet onze Hartenspelers zo graag.
“Mijn crinolinnekes”, noemt ze hen.
We spelen op Stadstoeren 2300, de eerste editie van het Turnhouts cultuurfestival met allemaal voorstellingen in drie wijken in Turnhout.
In open lucht.
Op zaterdag 10 juli twee keer en op zondag 11 juli 2021 ook.
Komt ge kijken?

ღelijke groeten
HETGEVOLG