Verzet, Eksterheide ademt

Deze productie kwam tot stand met de steun van:

Ode aan de vlucht
Vluchten is van alle tijden, van alle streken en vooral: des mensens.
Er is de fysieke vlucht, zoals we hem dagelijks over heel de wereld zien gebeuren.
Maar er is ook de geestelijke vlucht.
Want vluchten doen we altijd.
Van deurwaarders en rekeningen.
Van moeten en willen.
Van ouder worden en van ons moeder.
We emigreren in ons hoofd naar Tomorrowland of de Efteling. Naar de wereld van superhelden in de cinema.

Samen met deelnemers uit kansengroepen ging HETGEVOLG op zoek naar de vlucht in ieder van ons.
Als je zou moeten vluchten van geweld, waar zou jij naartoe gaan?
Als de realiteit aan de voordeur staat, mag je dan weg langs de achterdeur?

HETGEVOLG werkte voor deze creatie voor het eerst op zijn tweede locatie in Beerse. Op deze boerderij (Eksterheide) wil HETGEVOLG een uitvalsbasis creëren voor participatieve projecten met kansengroepen.
Eksterheide was ooit het centrum van waaruit het verzet in de Kempen tijdens de Tweede Wereldoorlog opereerde. De vijand: De Duitse machthebber.
HETGEVOLG wil Eksterheide uitbouwen tot een centrum van verzet tegen een samenleving waar steeds meer mensen uit de boot vallen en in een uitzichtloze, vicieuze cirkel geraken.
Het is echter een positief verzet. Een verzet van wat zou moeten zijn: een samenleving waarin iedere mens zijn volwaardige plaats heeft.
HETGEVOLG beschouwt deze sociaal-maatschappelijke invulling als zijn menselijke plicht.

 

Dit project krijgt de steun van Leader, Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. En in samenwerking met Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt en gemeente Beerse. www.vlaanderen.be/pdpo

Deze productie kwam tot stand met de steun van: