RUIMTE

 

RUIMTE, een HETGEVOLGvoorstelling die circusartieste en maker Marth De Kinder creëert met HARTENjongeren.
Ruimte is een circusproject. Jawel: met acrobatie en al.
Marth de Kinder werkt met jongeren van over de hele wereld. Ze werken rond het thema ‘ruimte’. Het vertrekpunt zijn hun persoonlijke ervaringen en inzichten.
Marth onderzoekt samen met de jongeren aan wie de ruimte behoort?
Kan iemand aanspraak maken als eigenaar van een bepaalde ruimte?
Kan een land mensen weigeren om te immigreren?
Kan een ruimte ‘te vol’ zijn?

‘RUIMTE’ was te zien op ons HARTENKLOP festival augustus 2018.