GROOT FAMILIE

nieuwe voorstelling

HETGEVOLG geeft mensen een stem.

GROOT FAMILIE is een toneelgroep die ontstaan is uit het eerste participatieproject van HETGEVOLG en Open School Antwerpen.
Open School Antwerpen is een centrum voor basiseducatie, waar jaarlijks 10.000 laaggeletterde volwassenen lessen Nederlands (voor Nederlands- en anderstaligen), wiskunde, algemene vorming en ICT volgen.

Stefan Perceval creëert nu voor de 4e keer een voorstelling met mensen van over heel de wereld; België, China, Polen, Somalië, Syrië, Marokko, Irak, Afghanistan. Elke week komen ze één keer samen om te repeteren. Stefan daagt ze uit en laat hen over hun leven, herinneringen, dromen en wensen vertellen en spelen.

Deze voorstelling zal te zien zijn op 4, 5, 6 maart 2020 in De Singel in Antwerpen.

Fijne reacties vanuit de universiteit van Pennsylvania (USA) op ons project met Open School Antwerpen, GROOT FAMILIE/ BIG FAMILY:
“….I admired how the instructor encouraged everyone to tell their own stories and validated their voices….
…I love the way in which body language is one of the most powerful voices in this project. I can see how the directors and teachers cultivate a space for actors/actresses to use and find their voice……It was absolutely amazing and so inspiring to hear how ordinary people could make such a difference in people’s lives through art forms like acting and dancing.”