De Wondere Pluim is een creatief schrijfproject voor lagere schoolkinderen, georganiseerd door HETGEVOLG en De Veerman.

Het was een allochtone moeder uit een school in Antwerpen die in 2002 het idee opperde om het literaire gebeuren bij kinderen – en zeker bij kinderen met een andere moedertaal – te stimuleren. De Wondere Pluim startte dat jaar in één school en deinde al snel uit naar andere scholen. Ondertussen zijn er in Antwerpen jaarlijks zo’n 4.000 kinderen die met veel plezier een wonderlijk verhaal schrijven. Kinderen van 6 tot 12 jaar, afkomstig uit alle windstreken.

De kracht van de Wondere Pluim is dat de leerlingen schrijven per leerjaar én of ze Nederlands als thuistaal hebben of een andere thuistaal. Zo krijg je 12 eerlijke categorieën.
Wie selecteert de winnaars dan? Niet de juffen en de meesters, maar de ouders zelf. De verhalen worden eerst gelezen en geselecteerd door ouders, voor de top selectie van alle scholen bij een professionele vakjury komt. Zij kiezen de winnaar uit de geselecteerde verhalen.

Dit is de 4e editie van de Wondere Pluim in Turnhout die HETGEVOLG organiseert. De leukste of meest ontroerende verhalen worden gebundeld in het Wondere Pluimboek. Voor de jonge schrijvers en iedereen die graag wil komen, organiseert HETGEVOLG een groot Pluimfeest. Op dit Pluimfeest worden de 12 Wondere Pluimen uitgereikt en wordt er voorgelezen uit het boek aan ieder die het horen wil.

Benieuwd naar de verhalen van onze Turnhoutse kinderen?
Het Wondere Pluimboek is voor 5 euro per stuk te bestellen via info@hetgevolg.be

Meer info over de Wondere Pluim vind je hier: www.dewonderepluim.be
Of volg onze facebooksite van De Wondere Pluim Turnhout

Deze editie kwam tot stand met de steun van De Rotary Club Westmalle Kempen – District 2170