DE LAATSTE VLINDER

 

In de 16e eeuw vluchtten duizenden Vlaamse protestanten uit Antwerpen naar Nederland. De integratie verliep niet zonder slag of stoot.
In de 19e eeuw was er een economische vluchtelingenstroom van België naar Frankrijk. Ze kregen het verwijt dat ze de taal niet spraken.
En tijdens de Groote Oorlog vingen Nederlandse vluchtelingenkampen een miljoen Belgen op. Ze kregen het verwijt dat ze hun jobs bedreigden.

Vluchten is van alle tijden.
We vluchten voor deurwaarders.
We vluchten voor het moeten.
We vluchten voor onze ouders, onze dagelijksheid, onze rimpels.

We emigreren figuurlijk naar Tomorrowland, de Efteling, Robinson Island.

We zien anderen die vluchten.
We vinden hen met te veel.
We willen de mens niet zien.

De Laatste Vlinder brengt een ode.
Een ode aan iedereen die gevlucht is
voor om het even wat.

CREDITS:
Productie: HETGEVOLG in coproductie met Het Laatste Bedrijf
Spel: Marit Stocker en de Hartenspelers
Regie: Stefan Perceval

Deze livestreaming werd mogelijk gemaakt door de culturele activiteitenpremie van de Vlaamse overheid.

Deze productie kwam tot stand met de steun van de Tax Shelter maatregel van de Belgische Federale Overheid en Gallop Tax Shelter.