Over ons

Stefan Perceval wil met HETGEVOLG pleiten voor een kinder- en jongerentheater dat vanuit de Kempen opereert en rust op drie peilers:

Een van de uitdagingen hierbij is de evoluerende definitie van het begrip ‘kind’. Als we de regering mogen geloven, houdt het kind zijn op, volgens een nieuwe strafwet die er aankomt, als je veertien bent. In dit wetsvoorstel zullen jongeren van veertien die iets mispeuteren niet meer onder de bevoegdheden van een jeugdrechtbank vallen, maar berecht worden zoals een volwassene. Hiermee zet een regering, een maatschappij, een nieuwe maatstaf uit naar volwassen zijn. Er was een tijd dat je pas op je twintigste of je achttiende als volwassen beschouwd werd. Met dit nieuwe wetsvoorstel, wat geldt als een voorrang van rechts, houdt het jongere-zijn, een term die als bescherming diende op weg naar je volwassenheid, op als je veertien bent. Moeten we dan ook ons denken veranderen over wat kinderen en jongeren zijn?

Kinderen maken kennis met hun streek en de diversiteit van hun leefwereld op een beeldende en verhalende manier. De geschiedenis van de streek, zowel op sociologisch als op economisch en politiek vlak, biedt boeiende uitdagingen om er producties aan te wijden.

Het publiek moet kunnen kennismaken met datgene wat het theater te bieden heeft qua vorm en inhoud, sinds het ontstaan van deze kunstvorm. Door zelf producties te maken, plaatsen we ze voor het doelpubliek in een herkenbaar, toegankelijk en enthousiasmerend kader.

Dromen en begeesteringen