over HETGEVOLG

HETGEVOLG is een theaterwerkplaats in de Kempen.
Vanuit het rotsvaste geloof dat in iedere mens een kunstenaar huist en in iedere kunstenaar een mens, gooit HETGEVOLG zijn zaal wijd open voor iedereen die de kracht wil ervaren van het theater.
En daarom ook investeert HETGEVOLG in kunstenaars, in hun persoon en hun werk.
Via een nieuwe instroom van makers en spelers zet HETGEVOLG nieuwe lijnen uit in het theaterlandschap.
De motor: creativiteit en verbeelding.
De brandstof: het maatschappelijk engagement om het kunstenaarschap te delen en het te verrijken met andere kunstenaars en om samen met een publiek de kracht van de kunsten te ontdekken.
De weg: iedereen heeft een verhaal.

HETGEVOLG zet in op:

– ontwikkeling
– eigen producties
– participatieprojecten

HETGEVOLG heeft in de Kempen een unieke positie en vervult een voortrekkersrol door de kracht van iedere mens, elke bewoner, buur, passant … als uitgangspunt te nemen.