Omdat ons hart deze dagen weer een beetje overloopt - ღENBRIEF

Een ღenbrief omdat ons hart deze dagen weer een beetje overloopt.
Elke week opnieuw zien en voelen en horen we dat ons project Kijkkind mensen dichter bij elkaar brengt.
KIJKKIND is gegroeid uit de projecten ‘Dun Velleke’ (T’ ANtWOORD, vereniging tegen armoede en sociale uitsluiting) en ‘Kruispunt’ (anderstalige nieuwkomers vanuit het Centrum voor Basiseducatie Kempen), ons buren uit de Otterstraat, hier in Turnhout.
Fijne mensen, met allemaal hun eigen verhaal, dat we elke vrijdag beetje bij beetje in elkaar weven. Een beweging die zich ook buiten onze zaal doorzet, waardoor mensen in armoede en vluchtelingen ook hun leven door elkaar beginnen te weven.
De kracht van het theater: het blijft een bloedstollende schoonheid.
Kruis alvast 10 en 11 december 2015 aan, want dan tonen onze Kijkkinders hun verhaal. In afwachting kunt u al eens proeven op http://kijkkind.com.

We zijn met deze groep ook uitgenodigd bij BOZAR in Brussel. Daar organiseert het EFC (European Foundation Centre) zijn jaarlijks EuroPhilantopics-event, dat dit jaar in het teken staat van de vluchtelingenproblematiek en een betere sociale rechtvaardigheid. Via verschillende plenaire zittingen gaan de deelnemers in debat over hoe het vertrouwen in andere landen, andere gemeenschappen, andere mensen … opnieuw kan hersteld worden. De organisatoren hebben ons gevraagd om met Kijkkind de dag te openen en te sluiten. Als een bewijs van ‘good practice’.
Hartverwarmend, vinden wij dat.

En vanaf volgende maand starten wij hier in huis met een nieuwe project, op vraag van de HIVSET-school in Turnhout. Hun Okan-afdeling (onderwijs anderstalige nieuwkomers) is momenteel bevolkt met jonge vluchtelingen die zonder hun ouders onderweg zijn. Ongetwijfeld zal ook bij die jongeren de kracht van het theater zijn werk doen.

U merkt het: de vluchtelingen staan momenteel in HETGEVOLG een beetje op het voorplan in onze participatieprojecten. Logisch, want ze staan ook alle dagen in de krant en ons huis is geen eiland. Sterker nog, volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen is HETGEVOLG een ‘Gastvrije Gemeente’: een initiatief dat zijn deuren openzet voor asielzoekers en vluchtelingen. Ze belden ons met de vraag of ze onze werking op hun website mochten promoten. Ze hebben ons wel een beetje verhuisd naar Borgerhout, maar toch: http://www.gastvrijegemeente.be/initiatieven/kruispunt

Begrijpt u waarom ons hart een beetje aan het overlopen is?
Het uwe ook, als vriend van HETGEVOLG?

ღelijke groeten
HETGEVOLG

PS. We mochten enkele weken geleden op bezoek bij de koning en de koningin. Omdat ze “bijzondere aandacht wensten te geven aan personen of initiatieven die bijgedragen hebben aan de culturele ontplooiing in ons land”. ღღღ